WSPS 800V arc extinguishing chamber

SKU: KomłuWSPS800V