Rozłącznik LO400

SKU: RozLO400

Opis

Rozłączniki izolacyjne LO przeznaczone są do:
– załączania i wyłączania obwodów trójbiegunowych prądu przemiennego,
– instalowania wewnątrz obudowanych urządzeń rozdzielczych użytkowanych w warunkach wnętrzowych nieklimatyzowanych.

Rozłączniki izolacyjne LO 400, składają się z następujących głównych zespołów:
– korpusu dolnego wyposażonego w tory prądowe (styki stałe, ruchome oraz komory gaszeniowe),
– zespołu górnego (metalowej konstrukcji wsporczej) wyposażonego w napęd niezależny (migowy) oraz styki pomocnicze 2z+2r.