Rozłączniki, Przełączniki, Odłączniki

Rozłączniki, przełączniki oraz odłączniki to elementy elektrotechniczne służące do sterowania przepływem prądu w obwodach elektrycznych. Rozłączniki pozwalają na całkowite odcięcie prądu w obwodzie, natomiast przełączniki umożliwiają zmianę kierunku przepływu prądu. Odłączniki z kolei służą do rozłączenia określonych części obwodu od źródła zasilania. W ofercie znajdują się różne rodzaje i modele tych urządzeń, zapewniające niezawodne działanie i odpowiednie bezpieczeństwo pracy.

Filter