Bezpiecznik mocy NH00/00C 50A,63A,80A

SKU: BezmocNH00

Opis

NH-bezpieczniki mocy w wielkości 00/00C charakterystyka gL/gG na prądy od 4A do 1600A. Dostępne też charakterystyki aM/gM,gR/aR,gTr.

NH-Bezpieczniki typu EUROFUSE® wypełniają następujące funkcje:

• Zabezpieczenie instalacji, kabli przed przeciążeniem i zwarciem (fazy i ziemia)
• Zabezpieczenie osob i zwierząt przed niebezpiecznym napięciem dotykowym i krokowym
(5 sekundowy – prąd; a także 5-krotny prąd znamionowy)
• Selektywne oddzielenie wadliwych części instalacji
• Zabezpieczenie aparatów elektrycznych (zabezpieczenie przed zwarciem: styczników, wyłączników samoczynnych czy systemów szyn zbiorczych)
• Bezpieczne odłączenie 50kA – 120kA – 200kA (z ograniczeniem prądu)
• Wysoka niezawodność zaopatrzenia klientów w energię, optymalne wykorzystanie linii i aparatów – niewrażliwość na oddziaływanie elektromagnetyczne
• Zbędność serwisu
• Nieszkodliwość dla otoczenia (brak surowców niebezpiecznych, bezproblemowa utylizacja)