Wyzwalacz zanikowy WZ4, WZA4 do APU30

SKU: WZ4,WZA4doAPU30

Opis

Wyzwalacz napięciowy niedomiarowy WZ4,WZA-4 służy do zdalnego otwierania wyłącznika przy zmniejszaniu się napięcia do wartości w granicach od 0,7 do 0,35 napięcia znamionowego, przy czym zamykanie wyłącznika  jest uniemożliwione przy napięciu niższym niż 0,35 napięcia znamionowego, natomiast zamykanie wyłącznika jest zapewnione przy napięciu równym lub większym od 0,85 napięcia znamionowego. Dostępne napięcia to 220,380,500V. Można zamówić też samą cewkę wyzwalacza, podając napięcie i rodzaj prądu.