Styk nieruchomy SU5

SKU: StynieSU5

Opis

Styczniki typu SU są stycznikami otwartymi wyposazonymi w napęd elektromagnesowy z łącznikiem forsującym ŁP-5 i szczelinową komorą łukową z wydmuchem elektromagnetycznym. Stycznik SU wyposażony jest w łącznik pomocniczy ŁP-4. Wzajemne usytuowanie układów napędowego i stykowego pozwala na uzyskanie minimalnej powierzchni montażowej, zaś umieszczenie punktu obrotu zwory w osi rozwarcia styków głównych, daje całkowitą symetrię kinematyki stycznika, dzięki czemu uzyskuje się możliwość kombinacji zwiernych i rozwiernych układów styków głównych.

Części zamienne do styczników SU:
• do stycznika SU0/1:
– styk nieruchomy do SU-0/1 (styk stały do SU-0/1)
– styk ruchomy zwierny do SU-0/1
– styk ruchomy rozwierny do SU-0/1
– komora łukowa do SU-0/1
– komora łukowa trakcyjna do SU-0/1
– połączenie podatne do SU-0/1
• do stycznika SU2/3:
– styk nieruchomy do SU-2/3 (styk stały do SU-2/3)
– styk ruchomy zwierny do SU-2/3
– styk ruchomy rozwierny do SU-2/3
– komora łukowa do SU-2/3
– komora łukowa trakcyjna do SU-2/3
– połączenie podatne do SU-2/3
• do stycznika SU4:
– styk nieruchomy do SU-4 (styk stały do SU-4)
– styk ruchomy zwierny do SU-4
– styk ruchomy rozwierny do SU-4
– komora łukowa do SU-4
– komora łukowa trakcyjna do SU-4
– połączenie podatne do SU-4
• do stycznika SU5:
– styk nieruchomy do SU-5 (styk stały do SU-5)
– styk ruchomy zwierny do SU-5
– styk ruchomy rozwierny do SU-5
– komora łukowa do SU-5
– komora łukowa trakcyjna do SU-5
– połączenie podatne do SU-5
• do stycznika SU6:
– styk nieruchomy do SU-6 (styk stały do SU-6)
– styk ruchomy zwierny do SU-6
– styk ruchomy rozwierny do SU-6
– komora łukowa do SU-6
– komora łukowa trakcyjna do SU-4
– połączenie podatne do SU-4
oraz do wszystkich styczników jednakowe:
– łącznik pomocniczy ŁP-4
– łącznik forsujący ŁP-5